Apie LSU elektroninį klubą

LSU elektroninis klubas (angliškai "mailing list") yra moderuojamas rankiniu būdu, t.y. moderatoriui siunčiami laiškai jo nuožiūra persiunčiami toliau visiems sąrašo nariams. Nuo 1996 m. iki 1997 m. gegužės mėn. klubą tvarkė jo iniciatorius, Stockholmo (Švedija) Karališkojo technologijos instituto studentas Rolandas Urbonas. Dabar moderatoriumi dirba Darius Braziūnas, šiuo metu studijuojantis Toronto universitete Kanadoje.

Naujų narių registracija laikinai sustabdyta.

Moderatoriaus nuožiūra į sąrašą gali būti įrašyti ir su LSU tiesiogiai nesusiję asmenys (pvz., studentai Lietuvoje, užsienyje gimę lietuviai studentai, ir kiti LSU veikla besidomintys asmenys). Elektroninio klubo tikslas - sudaryti galimybes tarpusavyje bendrauti Lietuvos studentams užsienyje.

Su LSU susijusios internetinės svetainės: