LSU kronika

LSU ("Lietuvos studentai užsienyje") galima apibūdinti kaip neregistruotą, neformalų, virtualų tinklą, apjungiantį užsienyje besimokančius studentus is Lietuvos. Šiame puslapyje pateikiama tokių projektų bei įvykių kronika, kuriuos pagal turinį galima priskirti prie LSU veiklos. Jei tau žinomi papildomi "istoriniai faktai" - atsiųsk!

 • Berods pirmasis bandymas suburti užsienyje studijuojančius Lietuvos studentus buvo Lino Eriksono 1995 m. išplatintas "atviras laiškas". Jame jis kreipėsi i atskirose pasaulio šalyse besimokančius studentus su pasiūlymu parengti bendrą Lietuvos studentų užsienyje leidinį. Laiškas buvo išspausdintas kai kuriuose JAV lietuvių išeivių laikraščiuose. Gautų studentų laiškų pagrindu Linas pusė metų leido informacinį biuletenį "Labas". Išėjo keturi numeriai.
 • 1995 m. vasarą Kaune grupė užsienyje studijuojančių dalyvavo TV laidoje "Šeštadienio pokalbiai", kurioje pasakojo apie patirtis užsienio universitetuose.
 • 1995-96 m. internete veikė Provo universitete (Utah, JAV) chemija studijuojančio Edvardo Pazeros redaguojamas Lietuvos studentų elektroninis žurnalas "Užuomazga", vėliau "Užuovėja".
 • 1995 m. gruodžio gale Vilniuje suorganizuotas užsienyje studijuojančių lietuvių susitikimas, vėliau pavadintas "Ryklio valgymu".
 • Nuo 1996 m. pradžios ėmė veikti Stockholmo Karališkajame technologijos institute (Švedija) energetiką studijuojančio Rolando Urbono tvarkomas elektroninis klubas (mailing list), veliau pavadintu LSU EK (ziur. LSU elektroninis klubas).
 • 1996 m. rugpjūčio men. sodyboje prie Antalieptės marių tris dienas vyko Antalieptės festivalis Lietuvos studentams užsienyje, kuriame sudalyvavo apie 70 studentu. Būtent šiame festivalyje, kadangi reikėjo kaip nors paženklinti kelius į sodybą, buvo Evelinos Taunytės sugalvotas "LSU" pavadinimas...! Organizavimo komanda: Evelina Taunytė, Linas Eriksonas, Šarūnas Radvilavičius, Rimas Čuplinskas ir Ramūnas Davidonis (žiūr. Antalieptės festivalis '96).
 • 1996 m. gruodžio 26 d. Vilniuje planuota Jaunimo sode kurti Besmegenių parką. Dėl šalčio (-20 C) besmegenių nebuvo; vietoj to vyko susitikimas užeigoj "Prie universiteto", o vakare - "Ministerijoj".
 • nuo 1997 m. gegužės mėn. Lietuvos studentų užsienyje e-klubą pradėjo moderuoti Darius Braziūnas (Middlebury College, JAV).
 • 1999 m. rugpjūčio 12 d. Linas Maknavicius įkūrė svetainę ATVIRU TEKSTU, skirta proeuropinei studentiškai informacijai
  Puslapiuose buvo:

  • informacija apie stovyklą Pakutuvėnuose, įvykusią 1999 m. rugpjūčio 11-13 d.
  • 100 parašų peticija, per Europarlamento rinkimus nusiųsta Lietuvos ir Briuselio pareigūnams
 • 1999 m. rugsėjo mėnesį pasaulį išvydo naujas pažinčių puslapis Po2, skirtas LSU'ieciams. Tai buvo studentų duomenų bazė su nuotraukomis ir savo aprašymu.
 • 1999 m. spalio m. Jonas Cicenas Yahoo puslapiuose įkūrė klubą Lietuviai biologai
 • 1999 m. lapkričio m. Jonas Cicenas Yahoo puslapiuose įkūrė klubą Studentai
 • 2000 m. kovo 10 d. i Lietuvos studentu užsienyje e-klubą įstojo 400-asis narys.
 • Nuo 2004 m. LSU klube yra virš 1000 narių.